Utrikesdepartementet
@Utrikesdep
1
Välkommen till UD Press på Twitter. Här skriver vi om allt som rör Utrikesdepartementets arbete, både i Sverige och i resten av världen. For English: @SweMFA