Radyo Fenomen
@radyofenomen
797
İstanbul 100.4 Bursa 100.4 İzmir 98 Ankara 98.8 Antalya 96 Konya 97 Kocaeli 92.4