Feminvest
@Feminvest_
225
Feminvest är ett kvinnligt nätverk som arbetar för att öka antalet aktiva kvinnliga aktieägare för att på så sätt öka kvinnors inflytande i bolag.