İTÜ Gönüllülük Kulübü
@ITUGonulluluk
639
İTÜGK, toplumsal duyarlılık ve farkındalık yaratmayı, 'sivil toplum' bilincini yaygınlaştırmayı, gençliğin kişisel gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır.