Tập đoàn Mạnh Cường
@solarmcgroup
1
Thành lập vào năm 2009,Tập Đoàn Mạnh Cường hiện là một trong các công ty năng lượng mặt trời hàng đầu tại Việt Nam. 28/2 Tân Cảng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, T