Ziya Şakir YILMAZ - Girişimci, Koç, Diamond Leader
@zsyilmaz
708,498
Eğlence sektöründeyim YUZÜNÜZÜ GÜLDÜRÜYORUM.Sağlık sektöründeyim YAŞAM KALİTELERINİZE KATKI SAĞLIYORUM.En önemlisi ise İNSANLARI GELİŞTİRME İŞİNDEYİM.